Sống khỏe , Sống xanh

Từ 07/12/2020 - 07/02/2021

Tài sản có thể bị phá hủy và tiền có thể bị mất giá, nhưng sức khỏe là thứ sẽ chẳng bao giờ bị đánh giá thấp đi. Bảo vệ 'tài sản vô giá' của bạn với những chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện đến từ Bảo hiểm Bảo Việt cùng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

1.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 07/02/2021

2.Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

3.Hình thức khuyến mại:

 • Quà tặng Sống Khoẻ: Giảm phí trực tiếp khi khách hàng tham gia mới chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, hoặc Bảo hiểm Bệnh ung thư (K-Care) của Bảo hiểm Bảo Việt trong khoảng thời gian khuyến mại.
 • Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm với bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt InterCare.
 • Giảm 15% phí năm đầu tiên với bảo hiểm Bệnh ung thư (K-Care), áp dụng với các hợp đồng bảo hiểm K-Care đóng phí hàng năm.
 • Quà tặng Sống Xanh: Với mỗi đơn hàng có giá trị hợp đồng từ 5.000.000 VNĐ/năm (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) trở lên, khách hàng sẽ nhận được Bộ quà tặng Sống Xanh là một bộ đồ ăn cá nhân thân thiện với môi trường.
  4.Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe - Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, và Bảo hiểm Bệnh ung thư (K-Care).
  5.Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
 • Quà tặng Sống Khoẻ: Giảm phí trực tiếp dành cho khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm (quy định tại mục 5) trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.
 • Quà tặng Sống Xanh: Bộ quà tặng dành cho khách hàng thanh toán đơn hàng có giá trị hợp đồng từ 5.000.000 VNĐ/năm (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) trở lên với sản phẩm bảo hiểm được khuyến mại tại Bảo hiểm Bảo Việt trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm hợp đồng.
  6.Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:
           6.1Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:
  • Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare và Bảo hiểm Bệnh ung thư (K-Care) tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vn
  • Không áp dụng khi tham gia bảo hiểm theo các chương trình thiết kế đặc thù qua kênh đối tác như chương trình hội viên qua bệnh viện FV, Vinmec…
  • Khách hàng lựa chọn tham gia chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bản thân, mức ưu đãi và quà tặng sẽ được áp dụng tùy theo chương trình bảo hiểm khách hàng lựa chọn.
  • Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
   6.2 Điều kiện áp dụng:
  • Khách hàng cần thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm trước khi nhận quà tặng khuyến mại.
  • Các đơn bảo hiểm đã tham gia chương trình khuyến mại và hoàn tất thanh toán sẽ không được hủy đơn hoặc hoàn phí.
  • Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
  • Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn bảo hiểm có ngày thanh toán phí bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm phát sinh trong thời gian khuyến mại.
  • Chương trình khuyến mại không áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp.
  • Chương trình khuyến mại không áp dụng kèm với các chương trình nhập mã giảm giá hoặc bất kì chương trình khuyến mãi nào khác, trừ chương trình giảm 3% cho các khách hàng đăng ký sử dụng thẻ bảo lãnh điện tử của Bảo Việt thay cho thẻ cứng.
   6.3 Lưu ý đối với chương trình khuyến mại:
  • Sản phẩm quà tặng có thể khác biệt về chi tiết so với các hình ảnh trên các ấn phẩm quảng cáo, công cụ truyền thông của Bảo hiểm Bảo Việt.
  • Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình và nhận sản phẩm quà tặng vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Tìm hiểu thêm về sản phẩm bảo hiểm: