Từ 01/12/2021 - 31/12/2021
Nếu bạn cần một chương trình bảo hiểm có cách thức chi trả đơn giản, thủ tục nhanh gọn, quyền lợi bảo hiểm rộng, chi trả cả trong trường hợp Người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước hoặc các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua "An Tâm Viện Phí" của Bảo Hiểm Bảo Việt. Có "An Tâm" không lo "Viện Phí", nay lại còn có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn trong tháng khép lại của năm 2021
1. Tên chương trình: An tâm Viện phí – Ưu đãi hết ý 
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Thời gian: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021 
4. Chương trình áp dụng khuyến mại: Chương trình bảo hiểm sức khỏe con người An tâm Viện phí.
5. Nội dung khuyến mại: 
- Đối với khách hàng cá nhân: Giảm trực tiếp 10% theo phí bảo hiểm chuẩn
- Đối với hộ gia đình:
Giảm trực tiếp 10% theo phí bảo hiểm chuẩn nếu số lượng Người được bảo hiểm là 2 người.
Giảm trực tiếp 15% theo phí bảo hiểm chuẩn cho cả hộ gia đình nếu số lượng Người được bảo hiểm từ 3 người trở lên. 
Ghi chú: Gia đình gồm bố mẹ, vợ chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp
6. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, hộ gia đình tham gia sản phẩm bảo hiểm An tâm Viện phí.
7. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình giảm phí:
7.1. Cách thức tham dự chương trình giảm phí
- Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm An tâm Viện phí tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vn  
- Khách hàng lựa chọn tham gia chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bản thân, mức ưu đãi sẽ được áp dụng tùy theo chương trình bảo hiểm khách hàng lựa chọn. 
- Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình giảm phí. 
7.2. Điều kiện áp dụng
- Chương trình áp dụng cho các Hợp đồng bảo hiểm có ngày hiệu lực, ngày cấp đơn trong Thời gian giảm phí, được cấp trên phần mềm cấp đơn BVDP của Bảo hiểm Bảo Việt, đã thanh toán đủ phí và hoàn thành phân tích phí trước 24h ngày 03/01/2022.
- Chương trình giảm phí trực tiếp 10% theo phí bảo hiểm chuẩn nếu là khách hàng cá nhân; hoặc khách hàng gia đình được giảm phí 10% theo phí bảo hiểm chuẩn nếu số lượng Người được bảo hiểm là 2 người và giảm phí 15% phí bảo hiểm chuẩn cho cả hộ gia đình nếu số lượng Người được bảo hiểm từ 3 người trở lên (Gia đình gồm bố mẹ, vợ chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp).
- Chương trình giảm phí không áp dụng kèm với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nào khác.
7.3. Lưu ý đối với một số sản phẩm giảm phí
- Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình giảm phí này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.