COMBO ƯU ĐÃI, TẾT THÊM BẢO VỆ

Từ 28/12/2023 - 31/01/2024
 1. Tên chương trình khuyến mại: COMBO ƯU ĐÃI, TẾT THÊM BẢO VỆ
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Giảm phí trực tiếp
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/01/2024
 5. Nội dung khuyến mại: Các chương trình bảo hiểm được chia thành 3 nhóm combo:
 • Combo Ưu việt: bao gồm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37)
 • Combo Toàn diện: bao gồm Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24)
 • Combo An tâm: bao gồm Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24)
 • Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia một trong các chương trình Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24).
 • Giảm trực tiếp 15% tổng phí bảo hiểm combo khi khách hàng tham gia đồng thời từ 2 chương trình trở lên trong cùng 1 nhóm combo Ưu việt/Toàn diện/An tâm.
 1. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
 • Khách hàng cá nhân, hộ gia đình (Gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) tham gia Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24) trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.
 • Khách hàng cá nhân, gia đình tham gia Bảo hiểm du lịch Flexi.
 1.  Thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:

7.1. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại

 • Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm du lịch Flexi, và Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24) tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vn
 • Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

7.2. Điều kiện áp dụng

 • Ưu đãi giảm phí 15% chỉ áp dụng khi các chương trình bảo hiểm cùng 1 người yêu cầu bảo hiểm/bên mua bảo hiểm; cùng 1 Đại lý cấp đơn và thanh toán các đơn hàng đồng thời trong thời gian khuyến mại.
 • Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
 • Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm trong thời gian từ 28/12/2023 – 31/01/2024.
 • Chương trình khuyến mại không áp dụng đồng thời với bất kì chương trình khuyến mãi nào khác.
 • Chương trình khuyến mại không áp dụng với các chương trình bảo hiểm thiết kế đặc thù phân phối qua các bệnh viện và đối tác khác.

7.3. Lưu ý đối với một số chương trình bảo hiểm khuyến mãi

 • Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin chi tiết sản phẩm: