Biểu phí bảo hiểm

Quý khách hàng vui lòng tham khảo biểu phí sản phẩm tại đây:

 1. Sản phẩm Trễ chuyến bay Flight easy
 2. STT Mô tả cụ thể Phí (VND)
  1 Phí bảo hiểm

  Phí bảo hiểm này là phí chuẩn và có thể tăng từ 10% đến 20%, trong trường hợp có sự kiện bất ngờ như thời tiết, đóng cửa sân bay và bất kỳ yếu tố nào khác được xác định bởi Bảo Hiểm Bảo Việt

  Bồi thường tự động cho các thông báo trễ chuyến bay với thời gian hơn 2 giờ đồng hồ.
  35.000
  2 Hãng hàng không loại trừ Không có
 3. Bảo hiểm du lịch Travel Easy(VNĐ)
 4. Biểu phí Bảo hiểm du lịch (VNĐ)
  Sự bảo hiểm toàn diện, nhanh chóng và đáng tin cậy đến từ một công ty mà luôn bên cạnh bạn, tại thời điểm mà bạn cần nhất Vùng 1
  Việt Nam
  Đồng
  Cá nhân
  Đến 03 ngày 70,000
  4-6 ngày 100,000
  7-10 ngày 120,000
  11-14 ngày 160,000
  Mỗi một tuần tăng thêm hoặc một phần của tuần 40,000
  Gia đình
  Đến 03 ngày 140,000
  4-6 ngày 200,000
  7-10 ngày 240,000
  11-14 ngày 320,000
  Mỗi một tuần tăng thêm hoặc một phần của tuần 100,000