• Tính phí
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thông tin giao hàng
  • Tóm tắt đơn hàng
Tính phí
Từ     Đến  
  Tuổi  
Người được bảo hiểm phải trong độ tuổi từ 1 đến 60 tuổi.
Giảm 3% phí khi thực hiện thanh toán nếu KH chọn “Thẻ điện tử” (không cấp thẻ cứng), áp dụng từ ngày 15/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020)
CHƯƠNG TRÌNH -
Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn
Tổng phí
bảo hiểm
Tổng hạn mức trách nhiệm 93,8 triệu/năm 137,6 triệu/người/năm 230 triệu/người/năm
Chi phí nằm viện 2 triệu/ngày Lên đến 40 triệu/năm không quá 60 ngày/năm 3 triệu/ngày Lên đến 60 triệu/năm không quá 60 ngày/năm 5 triệu/ngày Lên đến 100 triệu/năm không quá 60 ngày/năm
Chi phí phẫu thuật 40 triệu/năm 60 triệu/năm 100 triệu/năm
Chương trình bảo hiểm
Tổng phí bảo hiểm
Tổng hạn mức trách nhiệm
Chi phí nằm viện
Chi phí phẫu thuật

Bảng quyền lợi chi tiết

Thông tin đơn hàng
Sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe số

Người được bảo hiểm:

Ngày sinh:

Thời hạn bảo hiểm:

Chương trình bảo hiểm:

Phí quyền lợi chính:

Phí bảo hiểm/năm:

Tổng phí thanh toán: