quyền lợi bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh của Bảo Việt đem đến những loại hình bảo lãnh giúp bảo vệ toàn diện cho nhà thầu cũng như chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh dự thầu bảo đảm cho chủ đầu tư với những rủi ro có thể xảy ra khi nhà thầu đã trúng thầu nhưng không ký kết hợp đồng, hoặc việc nhà thầu rút khỏi danh sách dự thầu trong khi thời gian đấu thầu vẫn còn hiệu lực;

Bảo lãnh tiền tạm ứng

Bảo lãnh tiền tạm ứng bồi thường tổn thất phát sinh do nhà thầu không trả lại tiền tạm ứng hoặc không trả lại nguyên vật liệu tạm ứng khi nhà thầu không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với chủ đầu tư;

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng bảo đảm cho quyền lợi của chủ đầu tư đối với các tổn thất xảy ra khi nhà thầu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng;

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh bảo hành đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo trì, bảo hành của nhà thầu trong thời gian bảo hành;

Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm, vui lòng để lại thông tin theo mẫu dưới đây để được tư vấn