• Tính phí
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thông tin giao hàng
  • Tóm tắt đơn hàng
Bước 1: Tính phí
* Số người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

- Những ngươi bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

* Số tiền bảo hiểm
Từ  Đến
* Ngày bắt đầu tham gia phải lớn hơn ngày hiện tại. Thời hạn bảo hiểm là 1 năm.
Thông tin đơn hàng
Sản phẩm: Bảo hiểm Kết hợp con người

Số người tham gia:

Thời hạn bảo hiểm: 07/06/2023 - 06/06/2024

Tổng phí bảo hiểm: VND

Tổng phí thanh toán: VND

1. Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 65 tuổi.

Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật

2. Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm

Điều khoản bảo hiểm này chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.

3. Quyền lợi bảo hiểm Sinh mạng cá nhân

Tại website www.baovietonline.com.vn, Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp Quyền lợi Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân: Tử vong không phải do tai nạn với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/người/năm. Chi tiết xem tại Quyền lợi bảo hiểm.
Trường hợp Quý khách có nhu cầu tham gia thêm các quyền lợi, số tiền, thời hạn bảo hiểm khác hoặc tái tục với độ tuổi trên 65, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 55 88 99 để được tư vấn, cấp đơn theo yêu cầu.


 

Quý Khách hàng có thể tham khảo quy tắc bảo hiểm Kết hợp con người tại đây:

Phí bảo hiểm/năm: Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm lựa chọn và theo độ tuổi của người được bảo hiểm:

Tuổi người được bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm

16 - 40 tuổi

41 - 50 tuổi

51 - 60 tuổi

61 - 65 tuổi

66 - 70 tuổi

Điều kiện A: Tử vong không phải do tai nạn (%)

0,29

0,45

0,80

1,35

3,80

 

Quyền lợi Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân:
1. Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm trường hợp tử vong không phải do tai nạn trừ những điểm loại trừ quy định tại phần 5 dưới đây.
2. Hiệu lực bảo hiểm
- Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường
- Đối với trường hợp tử vong do bệnh đặc biệt/ bệnh có sẵn bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 12 tháng liên tục tham gia theo Điều khoản bảo hiểm này.
- Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.
3. Quyền lợi bảo hiểm
Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
4. Số tiền bảo hiểm
Quý khách lựa chọn tham gia số tiền bảo hiểm: 20, 30, 40 hoặc 50 triệu đồng
5. Những điểm loại trừ áp dụng chung của điều khoản
Bảo hiểm Bảo Việt không chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm do những nguyên nhân sau:
- Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
- Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.
- Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác, sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép theo quy định.
- Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách), tham gia các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang.
- Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công.