THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG BAOVIET DIRECT

Đăng ngày 04/03/2022
Kính gửi quý khách hàng,
Với mục đích mang lại dịch vụ tốt hơn và ngày càng hoàn thiện tới Quý khách hàng, Bảo Hiểm Bảo Việt triển khai hoạt động bảo trì, nâng cấp ứng dụng BaoViet Direct trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày 04/03/2022 đến 08h00 ngày 07/03/2022 (có thể hoàn thành trước dự kiến).
+ Đối với dịch vụ bảo lãnh: tạm dừng dịch vụ tra cứu thẻ bảo lãnh điện tử.
+ Đối với dịch vụ bồi thường: tạm dừng tất cả các dịch vụ tạo yêu cầu bồi thường, tra cứu bồi thường trên ứng dụng.
Để không ảnh hưởng tới việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh bằng thẻ điện tử, Quý khách hàng vui lòng chụp ảnh màn hình thẻ bảo lãnh điện tử tại ứng dụng (trước thời gian dừng hệ thống) để sử dụng thẻ và bảo lãnh trong thời gian này. Trường hợp chưa kịp lưu thông tin thẻ bảo lãnh, Quý khách hàng vui lòng thu thập hồ sơ, chứng từ để gửi yêu cầu bồi thường sau.
Rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của Quý khách hàng .
Bảo Hiểm Bảo Việt trân trọng cảm ơn !