THÔNG BÁO: BẢO HIỂM BẢO VIỆT NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Đăng ngày 15/04/2022
 
Để nâng cấp hệ thống, Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ triển khai hoạt động bảo trì nâng cấp trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày 15/04/2022 đến 8h00 ngày 18/04/2022.
Khách hàng thanh toán các sản phẩm bảo hiểm trong khoảng thời gian này sẽ nhận được Giấy chứng nhận điện tử sau khi hệ thống đã hoàn thành nâng cấp.
Trân trọng thông báo để Khách hàng nắm được thông tin.