LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN VÀ TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Đăng ngày 19/10/2022
Tham dự sự kiện ký kết, về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sự tham gia của Hiệu trưởng & Phó Hiệu trưởng trường. Về phía Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt có sự tham gia của Tổng Giám  Bảo Đốc Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt. Ngoài ra, tại Lễ ký kết còn có sự tham dự của lãnh đạo & các cán bộ chuyên trách của hai bên.
 
Đại học Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia với bề dày lịch sử là nơi cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam.
Về phía Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp lâu đời và uy tín nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với hàng trăm chương trình bảo hiểm có quyền lợi tối ưu, toàn diện bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm tài sản ... Riêng đối với trường ĐH Kinh tế, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai chương trình bảo hiểm học sinh với quyền lợi riêng biệt.
Trên cơ sở nguồn lực và cùng chung mục tiêu là củng cố sự phát triển bền vững doanh nghiệp, việc kết hợp mang tính tương hỗ giữa hai đơn vị lớn kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả trong việc nâng cao vị thế, sức cạnh tranh. Trên phương diện thực tiễn, thông qua hợp tác lần này, Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ phối hợp cùng ĐH Kinh tế xây dựng các buổi tọa đàm, hội thảo, các chương trình thực tập thực tế cũng như các chương trình kết nối đào tạo, phát triển năng lực, các chương trình thu hút nhân tài và nâng cao nguồn lực trong lĩnh vực chuyên môn của các bên.
Chúc mừng sự kiện hợp tác diễn ra thành công. Chúc sự hợp tác giữa hai bên sẽ đạt được nhiều thành tựu, cùng xây dựng mối quan hệ bền chặt và đồng hành phát triển vững mạnh trong thời gian tới.