Bảo hiểm chỉ từ 44.000 đồng của Bảo Việt được người lao động quan tâm

Đăng ngày 14/06/2023

Đây là chương trình bảo hiểm vi mô An bình yên vui – An sinh hạnh phúc của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt dành riêng cho phân khúc khách hàng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội.

Hiểu được rằng người nghèo, người thu nhập thấp là các đối tượng yếu thế, chịu tác động mạnh mẽ trước những rủi ro luôn hiện diện và gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã triển khai loại hình bảo hiểm vi mô mang tên bình yên vui – An sinh hạnh phúc với kỳ vọng sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn cả về tài chính lẫn sức khỏe tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp.

 
Chỉ với từ 44.000 đồng/người/năm, người dân đã dễ dàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm thương mại này, đồng thời, phạm vi bảo hiểm rộng bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, ung thư, tai nạn, hỗ trợ giáo dục và thu nhập. Chính vì phí bảo hiểm thấp nhưng phạm vi bảo hiểm rộng, chương trình bảo hiểm này đã được đông đảo người lao động quan tâm.
 
Cụ thể, chương trình bảo hiểm hấp dẫn với chi phí chỉ từ vài chục nghìn đồng nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi y tế đa dạng và tối ưu, như quyền lợi tối đa lên tới 78 triệu đồng với phạm vi bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, tai nạn, phẫu thuật, hỗ trợ giáo dục và thu nhập, bao gồm rủi ro ung thư.
 
Hiểu được rằng người nghèo, người thu nhập thấp là các đối tượng yếu thế, chịu tác động mạnh mẽ trước những rủi ro luôn hiện diện và gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã triển khai loại hình bảo hiểm vi mô mang tên bình yên vui – An sinh hạnh phúc với kỳ vọng sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn cả về tài chính lẫn sức khỏe tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp.
 
Chỉ với từ 44.000 đồng/người/năm, người dân đã dễ dàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm thương mại này, đồng thời, phạm vi bảo hiểm rộng bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, ung thư, tai nạn, hỗ trợ giáo dục và thu nhập. Chính vì phí bảo hiểm thấp nhưng phạm vi bảo hiểm rộng, chương trình bảo hiểm này đã được đông đảo người lao động quan tâm.
 
Cụ thể, chương trình bảo hiểm hấp dẫn với chi phí chỉ từ vài chục nghìn đồng nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi y tế đa dạng và tối ưu, như quyền lợi tối đa lên tới 78 triệu đồng với phạm vi bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, tai nạn, phẫu thuật, hỗ trợ giáo dục và thu nhập, bao gồm rủi ro ung thư.