• Tính phí
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thông tin giao hàng
  • Tóm tắt đơn hàng
Bước 1: Tính phí
* Số người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

- Những ngươi bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

* Chọn mức bảo hiểm
Từ  Đến
* Ngày bắt đầu tham gia phải lớn hơn ngày hiện tại 1 ngày. Thời hạn bảo hiểm là 1 năm.
Thông tin đơn hàng
Sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn con người

Số người tham gia:

Thời hạn bảo hiểm: 27/06/2024 - 26/06/2025

Tổng phí bảo hiểm: VND

Tổng số tiền thanh toán: VND

Tổng phí bảo hiểm chưa áp dụng chương trình khuyến mại. Vui lòng xem số tiền được giảm ở bước thanh toán.

1. Giới thiệu sản phẩm

Đừng để lo âu về những tai nạn khó lường tới trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến những giây phút tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người thân và gia đình của bạn. Hãy để BaoViet Accident Care, sản phẩm bảo hiểm Tai nạn con người của Bảo hiểm Bảo Việt giúp bạn hoàn toàn an tâm trước mọi biến cố.

2. Đặc biệt nổi bật

1. Quyền lợi Tử vong và thương tật do tai nạn

2. Mức phí cố định, không thay đổi theo độ tuổi

3. Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe trước khi mua

4. Bảo hiểm cho mọi loại hình tai nạn như tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, tai nạn lao động…

3. Lợi ích của khách hàng

Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, với số tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy theo lựa chọn của Quý Khách.

Lưu ý: Trường hợp một NĐBH trên cơ sở Quy tắc bảo hiểm này tham gia nhiều HĐBH khác nhau, BHBV sẽ chỉ giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo HĐBH tham gia đầu tiên. Các HĐBH tham gia sau sẽ bị hủy bỏ và hoàn lại phí sau khi đã trừ đi các khoản bồi thường phát sinh trong thời hạn bảo hiểm (nếu có).

Đối với Khách hàng Tổ chức có nhu cầu tham gia với số tiền bảo hiểm hoặc thời hạn bảo hiểm khác, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 55 88 99 để được tư vấn, hỗ trợ theo yêu cầu.

 

 

Quý Khách hàng có thể tham khảo Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người tại đây:

 

Phí bảo hiểm/năm : Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo hiểm lựa chọn.

I. Phạm vi bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến tối đa 70 tuổi.

Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

2. Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm

Điều khoản bảo hiểm này chỉ có hiệu lực với những tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

II. Quyền lợi bảo hiểm

a. Với số tiền bảo hiểm đến 30 triệu đồng/người/vụ

1. Trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

b. Với số tiền bảo hiểm trên 30 triệu đồng/người/vụ

1. Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:

- Bảo hiểm Bảo Việt thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

- Trường hợp chi phí y tế liên quan tới cùng thương tật được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này được bồi thường hoặc chi trả một phần hoặc toàn bộ từ những loại hình bảo hiểm y tế khác, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch mà Người được bảo hiểm phải chi trả + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện 0,1% STBH/ngày hoặc 100% tỷ lệ thương tật đó áp dụng cho Số tiền bảo hiểm 30.000.000 đồng/người/vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

(*) Để biết thêm quyền lợi bảo hiểm chi tiết, Quý khách vui lòng xem tại Quy tắc/điều khoản bảo hiểm