THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu chung

Bảo hiểm tín dụng thương mại là sản phẩm giúp bảo vệ cho các khoản phải thu của doanh nghiệp từ việc bán hàng hóa và dịch vụ.

Khi giao dịch bằng phương thức tín dụng hay trả chậm sẽ luôn tồn tại rủi ro không nhận được khoản thanh toán từ phía khách hàng. Với bảo hiểm Tín dụng thương mại, trong trường hợp khách hàng của bạn không thanh toán, công ty bảo hiểm sẽ là bên đứng ra để thực hiện việc này.

Trước các rủi ro mất khả năng thanh toán, trì hoãn thanh toán từ người mua và trong một số trường hợp là cả rủi ro về chính trị, bạn có thể tự tin giao dịch khi biết rằng doanh nghiệp của mình được bảo vệ.

Quyền lợi nổi trội

  • Bảo vệ cho các khoản phải thu lên tới 90% giá trị hợp đồng;
  • Giúp phát triển doanh nghiệp và mở rộng sang các thị trường mới một cách an toàn khi biết rằng rủi ro tín dụng của bạn được bảo vệ;
  • Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản vay từ phía ngân hàng;
  • Với việc hợp tác chặt chẽ với nhà tái bảo hiểm toàn cầu, chuyên gia về bảo hiểm tín dụng thương mại, Bảo Việt cung cấp dịch vụ và thẩm định người mua với phạm vi không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn Thế giới;
  • Nâng cao khả năng quản lý tín dụng của doanh nghiệp bằng cách tiếp nhận các đánh giá tín dụng từ một bên thứ ba độc lập.

Khách hàng

  • Các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ
  • Các doanh nghiệp cần có một phương thức thanh toán cạnh tranh hơn cho người mua của mình
  • Các doanh nghiệp cần có phương thức bảo vệ hiệu quả cho các khoản phải thu của mình
Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm, vui lòng để lại thông tin theo mẫu dưới đây để được tư vấn