Cổng tra cứu Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ Xe Cơ Giới

 

Theo Nghị định trên, có những thay đổi về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, gồm việc: Chấp nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử; Kéo dài thời hạn bảo hiểm tối đa 3 năm; Thêm trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm (Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP); Quy định rõ việc tạm ứng bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 03/2021); Đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm (Điều 15 Nghị định 03/2021/NĐ-CP).

Qua đó, Bảo Hiểm Bảo Việt đã tích hợp cổng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cho phép cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Với NĐ 03/2021, DNBH và người tham gia bảo hiểm được chủ động nhiều hơn trong giao kết hợp đồng và giải quyết bồi thường.

👉 Tìm hiểu thông tin bảo hiểm xe máy tại: https://baovietonline.com.vn/Motor
👉 Tìm hiểu thông tin bảo hiểm ôtô tại: https://baovietonline.com.vn/Car