Hướng dẫn bồi thường

I. Các tài liệu yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm phải thông báo/gửi các chứng từ sau đây cho Bảo hiểm Bảo Việt trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Các chứng từ yêu cầu bồi thường bao gồm:

a) Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm Bảo Việt ) phải do chính Người được bảo hiểm hoặc Người yêu cầu bồi thường là người thừa kế/người thụ hưởng/ người được chỉ định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/người được ủy quyền hợp pháp của Người được bảo hiểm kê khai và ký tên.

b) Các chứng từ liên quan đến việc điều trị: hồ sơ chẩn đoán và/hoặc bằng chứng lâm sàng, giấy ra viện, báo cáo y tế, giấy chứng nhận phẫu thuật, xạ trị,  kết quả xét nghiệm và mô bệnh học, kết quả xét nghiệm, kiểm tra X quang, tế bào học. Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản gốc. Trong mọi trường hợp, Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra.

c) Trường hợp tử vong:

- Trường hợp tử vong do bệnh ung thư: Hồ sơ chứng từ y tế trước khi tử vong, Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp phải có công chứng.

- Trường hợp tử vong do tai nạn: Hồ sơ chứng từ y tế trước khi tử vong (nếu có), Giấy chứng tử, Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp phải có công chứng.

II. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gửi đến

1. Ban Giải Quyết quyền lợi bảo hiểm - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt theo một trong hai địa chỉ sau:

 

Hà Nội

Đà Nẵng

TP.Hồ Chí Minh

Số 7 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tầng 5, số 97 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

 

Lầu 5, Tòa nhà EVNNPT, 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Điện thoại:  1900558899 - Nhánh số 3

Điện thoại:  1900558899 - Nhánh số 3

Điện thoại:  1900558899 - Nhánh số 3

Email: insurancehelp@baoviet.com.vn

Email: insurancehelp@baoviet.com.vn

Email: insurancehelp@baoviet.com.vn

2. Hoặc gửi đến các đơn vị thành viên  thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc