Câu hỏi thường gặp Bảo hiểm Nhà tư nhân

Tôi đã tham gia Bảo hiểm Tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà, tại sao còn cần đến Bảo hiểm Tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản bên trong?

Bảo hiểm cho Ngôi nhà và Bảo hiểm cho Tài sản bên trong ngôi nhà là hai phần mục bảo hiểm khác nhau được thiết kế chung trong cùng một đơn Bảo hiểm Nhà tư nhân và bạn có thể tùy chọn mua chỉ riêng bảo hiểm cho Ngôi nhà hoặc bảo hiểm cho cả Ngôi nhà và Tài sản bên trong.

Phần mục Tài sản bên trong ngôi nhà bảo vệ cho các tài sản gia dụng bên trong Ngôi nhà, như đồ đạc, các thiết bị điện, các bộ phận nâng cấp, gia cố, cải tạo…

Trong khi đó Phần mục Tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà bảo hiểm cho kết cấu của tòa nhà như tường, cửa sổ, trần nhà, sàn nhà, đường ống và các bộ phận được lắp đặt cố định từ thời điểm xây dựng Ngôi nhà.

Do vậy, phạm vi bảo hiểm của hai phần mục này mang tính bổ sung lẫn nhau. Để ngôi nhà được bảo vệ một cách toàn diện trước các rủi ro, bạn nên cân nhắc tham gia cả hai phần mục.

Tôi có thể mua bảo hiểm thay cho những người khác không?

Bạn có thể yêu cầu bảo hiểm thay cho những người thân trong gia đình bao gồm: vợ/chồng, bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, con với điều kiện Người được bảo hiểm phải là chủ sở hữu nhà hoặc bên thuê đứng tên trên hợp đồng thuê nhà trong trường hợp nhà thuê.

 

Nếu tôi là người thuê nhà thì tôi có được mua bảo hiểm cho phần Ngôi nhà không?

Bạn có thể mua bảo hiểm cho phần Ngôi nhà nếu bạn có quyền lợi bảo hiểm đối với Ngôi nhà đó, cụ thể hơn là trong Hợp đồng thuê nhà quy định rõ rằng bạn phải phải chịu trách nhiệm trông coi và có trách nhiệm đối với các thiệt hại vật chất trong quá tình sử dụng Ngôi nhà đó.

Ngoài ra, bạn có thể mua bảo hiểm cho các tài sản bên trong nhà thuộc sở hữu hoặc thuộc trách nhiệm của bạn.

 

Nếu tôi là chủ sở hữu nhà cho thuê thì tôi có được mua bảo hiểm cho cả Ngôi nhà và Tài sản bên trong không?

Bạn hoàn toàn có thể mua bảo hiểm cho Ngôi nhà. Các tài sản bên trong nếu thuộc sở hữu của bạn thì bạn cũng có thể mua bảo hiểm cho chúng.

Các vật dụng trang trí nội thất của Ngôi nhà có được bảo hiểm hay không?

Trường hợp 1: Nếu các vật dụng trang trí nội thất nằm trong giá trị xây dựng của Ngôi nhà:

-  Nếu bạn là chủ sở hữu Ngôi nhà thì tổn thất hoặc thiệt hại đối với các vật dụng trang trí nội thất sẽ được bảo hiểm theo Phần mục Ngôi nhà.

- Nếu bạn là người thuê nhà thì tổn thất hoặc thiệt hại đối với các vật dụng trang trí nội thất sẽ được bảo hiểm theo Phần mục Tài sản bên trong nếu Hợp đồng thuê nhà quy định rõ rằng bạn phải chịu trách nhiệm đối với các vật dụng này.

Trường hợp 2: Nếu các vật dụng trang trí nội thất của Ngôi nhà do bạn tự trang bị với tư cách là chủ sở hữu Ngôi nhà hoặc người thuê nhà thì tổn thất hoặc thiệt hại đối với các vật dụng trang trí nội thất sẽ được bảo hiểm theo Phần mục Tài sản bên trong như là một hạng mục cải tạo, nâng cấp.

Trường hợp 3: Nếu các vật dụng trang trí nội thất của Ngôi nhà là hạng mục chi phí bổ sung vào giá trị xây dựng của Ngôi nhà:

- Nếu bạn là chủ sở hữu Ngôi nhà thì tổn thất hoặc thiệt hại đối với các vật dụng trang trí nội thất sẽ được bảo hiểm theo Phần mục Tài sản bên trong như là một hạng mục cải tạo, nâng cấp.

- Nếu bạn là người thuê nhà thì tổn thất hoặc thiệt hại đối với các vật dụng trang trí nội thất sẽ được bảo hiểm theo Phần mục Tài sản bên trong nếu Hợp đồng thuê nhà quy định rõ rằng bạn phải chịu trách nhiệm đối với các vật dụng này.

Với điều kiện là bạn có thể cung cấp đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng các vật dụng trang trí nội thất đó là hạng mục chi phí bổ sung vào giá trị xây dựng của Ngôi nhà.

Những tài sản của gia đình tôi như bể chứa nước, bình nước nóng năng lượng mặt trời, cục nóng của điều hòa nhiệt độ gắn liền với ngôi nhà thì được hiểu thuộc giá trị ngôi nhà hay tài sản bên trong?

Đối với bể chứa nước, nếu bể chứa được xây bằng gạch, đá và xi măng và thuộc giá trị xây dựng ban dầu của ngôi nhà thì được bảo hiểm theo Phần Ngôi nhà. Nếu bể chứa nước được làm bằng nhựa, inox (có khả năng di dời, tháo lắp) và nằm trong khuôn viên của ngôi nhà thì được bảo hiểm theo Phần tài sản bên trong.

Tuy nhiên, bạn lưu ý là thiệt hại đối với tài sản là các máy móc trang thiết bị ngoài trời sẽ không được bảo hiểm theo phạm vi bảo hiểm mở rộng Giông, Bão, Lũ lụt theo Điều 9_Chương 2 trong đơn Bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo Việt.

Cổng, hàng rào và hệ thống an ninh ngôi nhà được bảo hiểm theo phần ngôi nhà hay tài sản bên trong?

Cổng và hàng rào thuộc về giá trị xây dựng ban đầu của ngôi nhà sẽ được bảo hiểm theo Phần Ngôi nhà.

Hệ thống an ninh bảo vệ ngôi nhà nếu nằm trong khuôn viên ngôi nhà được bảo hiểm thì sẽ được bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong.

Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng nếu các hệ thống an ninh này là các trang thiết bị lắp đặt ngoài trời thì sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm Giông, Bão, Lũ lụt (xem thêm câu hỏi 6) trừ trường hợp các thiết bị này được lắp đặt bên trong ngôi nhà.

Hầu hết các thiết bị điện dân dụng (như quạt, tủ lạnh, máy giặt, bàn là…) của tôi đều đã tương đối cũ, vậy thì các thiết bị này có được bảo hiểm hay không?

Phần Tài sản bên trong của Đơn bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo Việt bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ do các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xảy đến với các tài sản gia dụng bên trong Ngôi nhà bất kể các tài sản được bảo hiểm đó còn mới hay đã cũ. Các tài sản này được giải quyết bồi thường trên cơ sở “Giá trị thay thế mới”, không tính đến các khoản khấu trừ do khấu hao hoặc giảm giá trị. Nếu tài sản bị mất hoặc không thể sửa chữa được, Bảo Việt sẽ bồi thường bằng cách thay thế một tài sản mới tương tự cùng loại và không có chất lượng tốt hơn.

 

Giá trị ngôi nhà và tài sản bên trong của tôi được xác định như thế nào?

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, bạn nên tham gia đầy đủ giá trị của ngôi nhà và tài sản bên trong như sau:

- Do căn cứ bồi thường đối với Ngôi nhà sẽ là giá trị xây dựng tại thời điểm xảy ra tổn thất, bạn nên xác định giá trị của ngôi nhà dựa trên giá trị xây dựng trên thị trường tại thời điểm hiện tại hoặc dự đoán trong tương lai gần (tính đến các yếu tố lạm phát, biến động giá cả có thể phát sinh trong thời hạn bảo hiểm).

- Do căn cứ bồi thường đối với Tài sản bên trong là Giá trị thay thế mới, bạn nên ước tính toàn bộ giá trị tài sản bên trong dựa trên nguyên giá của tài sản (không tính đến các khoản khấu trừ do khấu hao hoặc giảm giá trị). 

Nếu giá trị ngôi nhà của tôi là 1.300.000.000 VNĐ thì tôi nên chọn Giới hạn bồi thường cho phần ngôi nhà là 1.100.000.000 VNĐ hay 1.500.000.000 VNĐ?

Trong trường hợp giá trị Phần Ngôi nhà nằm ở khoảng giữa hai mức Giới hạn bồi thường theo Bảng quyền lợi & Biểu phí cố định mà Bảo Việt đưa ra thì bạn nên tham gia theo Chương trình bảo hiểm cao hơn gần nhất để được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị Ngôi nhà.

Trường hợp đặc biệt nếu giá trị xây dựng Ngôi nhà của bạn lớn hơn giới hạn bồi thường 5.000.000.000 đồng hoặc tổng giá trị tham gia bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong lớn hơn giới hạn bồi thường 1.000.000.000 đồng thì chúng tôi sẽ tư vấn bạn theo biểu phí phù hợp.

Đơn bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo Việt không bảo hiểm cho những gì? Bảo Việt có áp dụng mức khấu trừ đối với các khiếu nại hay không?

Bạn vui lòng xem chi tiết tại về các rủi ro không được bảo hiểm tại Điều 10 – Chương 2 và các tài sản được bảo hiểm và không được bảo hiểm tại Điều 13, Điều 14- Chương 4 trong đơn Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Việt.

Mức khấu trừ được áp dụng như sau:

- Đối với Phần I: 5.000.000 VNĐ/ mỗi khiếu nại

- Đối với Phần II: 2.000.000 VNĐ/ mỗi khiếu nại

Khi tôi khiếu nại đòi bồi thường thì Bảo Việt tiến hành định giá các tài sản của tôi như thế nào?

Việc thanh toán bồi thường cho thiệt hại của tài sản bên trong ngôi nhà dựa trên cơ sở “Giá trị thay thế mới” có nghĩa là bất kỳ tài sản nào bị mất hoặc không thể sửa chữa được sẽ được thay thể bởi một tài sản mới tương tự cùng loại và không có chất lượng tốt hơn. Chi phí sửa chữa các tài sản bị thiệt hại cũng sẽ được bồi thường. Việc định giá tài sản sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể cung cấp cho Bảo Việt các hóa đơn mua hàng, giấy biên nhận hoặc báo giá sửa chữa tài sản.

Nếu tài sản bị tổn thất hoặc thiệt hại là một bộ phận cấu thành của tài sản khác, mức độ tổn thất sẽ tương ứng với tỉ lệ hợp lý trên tổng giá trị tài sản, tùy thuộc vào chức năng của bộ phận đó.

Tôi có bắt buộc phải lưu giữ hóa đơn về các tài sản được bảo hiểm hay không?

Bảo Việt khuyến nghị bạn nên lưu giữ tất cả hóa đơn về các tài sản được bảo hiểm, vì khi tổn thất xảy ra thì các hóa đơn mua hàng hoặc bảo trì, bảo dưỡng tài sản sẽ là bằng chứng xác thực nhất để chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với các tài sản đó.

Trong trường hợp bạn không thể cung cấp được hóa đơn chứng minh quyền sở hữu đối với các tài sản bị tổn thất thì việc chứng minh quyền này sẽ tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể theo đánh giá chuyên môn của Giám định viên.

Bảo Việt xin lưu ý bạn rằng việc lưu giữ hóa đơn mua hàng hoặc bảo trì, bảo dưỡng các Tài sản bên trong được bảo hiểm chỉ mang ý nghĩa chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với tài sản đó, và giá trị của tài sản thể hiện trên hóa đơn không có ý nghĩa tham chiếu khi tính toán số tiền bồi thường (bồi thường trên cơ sở “Giá trị thay thế mới” – xem thêm câu hỏi 8, 9, 12).

Nếu như ngôi nhà của tôi không đáp ứng được yêu cầu về thời gian xây dựng, quy định về số tầng (áp dụng với chung cư) hoặc chiều rộng ngõ vào nhà (áp dụng với nhà liền kề/biệt thự) thì tôi có được tham gia đơn bảo hiểm này hay không?

Để bảo vệ cho ngôi nhà và tài sản bên trong của bạn và gia đình, bạn vẫn có thể tham gia bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Việt.

Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra tổn thất, cơ sở bồi thường cho ngôi nhà và các tài sản bên trong của bạn sẽ không phải là “Giá trị thay thế mới” mà áp dụng “Bảo hiểm dưới giá trị và tính khấu hao” và theo Điều 6- Chương 1 trong đơn Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Việt. Như vậy, tài sản bị thiệt hại tổn thất sẽ được giải quyết bồi thường theo giá trị thực tế, có tính tới các khoản khấu trừ do khấu hao và các khoản giảm giá trị khác.

Nếu cả gia đình tôi đi du lịch vắng nhà một vài tháng thì tổn thất xảy ra với các Tài sản bên trong của Ngôi nhà trong thời gian đó có được bảo hiểm hay không?

Nếu trong vòng 30 ngày liên tục không có người cư ngụ tại Ngôi nhà được bảo hiểm thì mọi tổn thất xảy ra đối với các Tài sản bên trong do hành động trộm cướp hoặc cố tình phá hoại sẽ không được giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, mọi tổn thất đối với Tài sản bên trong gây ra bởi các rủi ro khác như cháy nổ, giông bão... xảy ra trong thời gian này vẫn thuộc phạm vi bảo hiểm.