Biểu phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe (bắt buộc):

Theo Quy định của Bộ tài chính

* Ban hành kèo theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài Chính

Đơn vị tính: VND

STT Loại xe Phí bảo hiểm năm (chưa VAT)
  Xe ô tô không kinh doanh vận tải  
1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 437.000
2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 794.000
3 Xe vừa chở người vừa chở hàng(Pickup, minivan) 933.000

2. Phí bảo hiểm vật chất xe:

Quý khách tham khảo ở bước tính phí sản phẩm.

3. Phí bảo hiểm tai nạn người trên xe (không phải chịu VAT):

0,1% x Mức trách nhiệm bảo hiểm.