Quyền lợi bảo hiểm

  • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe
  • Bảo hiểm Vật chất xe
  • Bảo hiểm Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc theo quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông bồi thường cho:

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự tự nguyện mức cao bồi thường cho:

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra với mức trách nhiệm cao (lên đến 10 tỷ đồng/người/vụ)

Bảo hiểm Vật chất xe bồi thường cho:

- Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp: đâm va, lật đổ, rơi; chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;

- Các tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;

- Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (bồi thường toàn bộ)

Đặc biệt, bồi thường toàn bộ xe nếu bị thiệt hại trên 75% hoặc tới mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an toàn hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế xe.

Khách hàng có thể tham gia thêm các điều khoản mở rộng:

- Sửa chữa tại garage tự chọn;

- Bảo hiểm mất cắp bộ phận;

- Bảo hiểm thủy kích;

- Bảo hiểm không trừ khấu hao thay mới;

 

Bảo hiểm Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe bồi thường cho:

Thiệt hại thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe khi xe đang tham gia giao thông.