Quyền lợi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho khách hàng chơi golf hoặc luyện tập đánh golf tại mọi sân golf và sân tập golf với quyền lợi như sau:

Quyền lợi

Số tiền bảo hiểm

Trách nhiệm công cộng

Lên tới 2.000.000.000 VNĐ cho thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản  của bên thứ ba

Tai nạn cá nhân

Tử vong   

Mất chân/tay hoặc mắt 

Thương tật toàn bộ tạm thời            

1.000.000.000 VNĐ

Lên tới 1.000.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ/tuần (tối đa 104 tuần)

Chi phí y tế

Lên tới 20.000.000 VNĐ cho chi phí y tế phát sinh do tai nạn

Dụng cụ chơi golf

Lên tới 50.000.000 VNĐ cho việc sửa chữa hoặc thay thế dụng cụ golf bị hỏng hoặc mất do tai nạn hoăc mất cắp.

Khấu trừ: 5.000.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất

Tài sản cá nhân

Lên tới 20.000.000 VNĐ cho việc sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân bị thiệt hại, hư hỏng hay mất mátthiệt hại, hư hỏng hay mất mát gây ra bởi hoặc phát sinh từ tai nạn hoặc mất cắp

Khấu trừ: 2.000.000 VNĐcho mỗi vụ tổn thất

Hole-in-one

Lên tới 10.000.000 VNĐ cho chi phí ăn tại sân golf ngay sau khi đạt Hole-in-on