Quyền lợi bảo hiểm

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO 
Ban hành theo QĐ số 1925/QĐ-BHBV ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đơn vị: VND


PHẠM VI QUYỀN LỢI
Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
(áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm bị chuẩn đoán mắc bất kỳ bệnh hiểm nghèo nào theo danh mục quy định)
Chương trình I Chương trình II Chương trình III Chương trình IV
Số tiền bảo hiểm tối đa 50.000.000 VND Số tiền bảo hiểm tối đa 100.000.000 VND Số tiền bảo hiểm tối đa 150.000.000 VND Số tiền bảo hiểm tối đa 200.000.000 VND

QUYỀN LỢI CHI TRẢ
Danh mục bệnh hiểm nghèo thuộc phạm vi bảo hiểm :  
1.Ung thư nghiêm trọng 6.Bệnh phổi giai đoạn cuối 100% số tiền bảo hiểm
2.Nhồi máu cơ tim cấp tính 7.Cấy ghép các bộ phận nội tạng chính/tủy xương
3.Đột quỵ nghiêm trọng 8.Suy gan giai đoạn cuối
4.Hôn mê 9.Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
5.Suy thận mãn tính 10.Liệt