Quyền lợi bảo hiểm

Quý khách tham khảo bảng quyền lợi sản phẩm bảo hiểm trễ chuyến và du lịch tại đây:

 1. Sản phẩm Trễ chuyến bay Flight easy
 2. STT Mô tả cụ thể Quyền lợi (VND)
  1 Bảo hiểm trễ chuyến bay

  Bồi thường cho trường hợp trễ chuyến bay hơn 2 giờ đồng hồ

  Bồi thường tự động cho các thông báo trễ chuyến bay với thời gian hơn 2 giờ đồng hồ.
  888.000
  2 Hãng hàng không loại trừ Không có
 3. Bảo hiểm du lịch Travel Easy(VNĐ)
 4. Biểu phí Bảo hiểm du lịch (VNĐ) Hạn mức trách nhiệm
  Mục 1 Tai nạn cá nhân
  Quyền lợi A Tai nạn cá nhân
  Tử vong do tai nạn*
  400.000.000
  II) Mất hai mắt, hai chi hoặc một mắt và một chi* 400.000.000
  III) Mất một mắt hoặc một chi* 200.000.000
  IV) Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng hoặc xe riêng* 400.000.000
  V) Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn khác * 400.000.000
  Quyền lợi B Bảo hiểm thẻ tín dụng** 10.000.000
  Mục 2 Chi phí y tế và các chi phí khác
  Quyền lợi C Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu:
  bao gồm chi phí cho việc vận chuyển y tế, được đánh giá là cần thiết, đén một địa điểm mới
  Chi trả
  toàn bộ
  Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp Chi trả toàn bộ