Biểu phí bảo hiểm

Quý khách hàng có thể tham khảo biểu phí bảo hiểm nhà tư nhân dưới đây:

* Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các trường hợp loại trừ bảo hiểm, điều khoản và mức phí áp dụng cụ thể cho sản phẩm bảo hiểm này được mô tả chi tiết trong Hợp đồng Bảo hiểm của Quý khách.