Hướng dẫn bồi thường

Khi sự cố xảy ra, người được bảo hiểm hãy:

- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất và tìm kiếm tài sản bị mất

- Thông báo cho Bảo hiểm Bảo Việt qua Đường dây nóng 1900 55 88 99 trong vòng 24h sau khi xảy ra tổn thất

- Thông báo cho cơ quan chức năng trong trường hợp thiệt hại xảy ra lớn, liên quan tới bên thứ ba, thiệt hại trộm cướp

- Chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn của Bảo Việt