Biểu phí bảo hiểm

 

  Vùng 1
Việt Nam
Vùng 2
ASEAN (các nước được liệt kê)
Vùng 3
Châu Á - Thái Bình Dươn (các nước được liệt kê)
Vùng 4
Toàn thế giới (Tất cả các nước còn lại)
Đồng
(VNĐ)
Bạc
(VNĐ)
Vàng
(VNĐ)
Kim cương
(VNĐ)
Bạc
(VNĐ)
Vàng
(VNĐ)
Kim Cương
(VNĐ)
Bạc
(VNĐ)
Vàng
(VNĐ)
Kim cương
(VNĐ)
  Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân
Đến 3 ngày 70.000 110.000 130.000 240.000 110.000 140.000 240.000 140.000 180.000 300.000
4-6 ngày 100.000 140.000 180.000 280.000 150.000 200.000 300.000 200.000 250.000 400.000
7-10 ngày 120.000 180.000 220.000 360.000 190.000 240.000 400.000 240.000 300.000 530.000
11-14 ngày 160.000 220.000 280.000 480.000 230.000 320.000 600.000 320.000 400.000 700.000
Mỗi tuần hoặc một phần
của tuần kéo dài thêm
40.000 70.000 80.000 140.000 70.000 100.000 160.000 80.000 100.000 200.000
  Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình Gia đình
Đến 3 ngày 140.000 220.000 260.000 480.000 220.000 280.000 480.000 280.000 360.000 600.000
4-6 ngày 200.000 280.000 360.000 560.000 300.000 400.000 600.000 400.000 500.000 800.000
7-10 ngày 240.000 360.000 440.000 720.000 380.000 480.000 800.000 480.000 600.000 1.100.000
11-14 ngày 320.000 440.000 560.000 960.000 460.000 640.000 1.200.000 640.000 800.000 1.400.000
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm 100.000 140.000 160.000 280.000 160.000 200.000 320.000 160.000 200.000 400.000

Vùng 2 (ASEAN) chỉ bao gồm những nước sau:

Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma (Miến Điện), Philippin, Singapore và Thái Lan.

Vùng 3 (Châu Á - Thái Bình Dương) chỉ bao gồm những nước sau:

Australia, Trung Quốc đại lục, đảo Guam, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, New Zealand, đảo Saipan, Đài Loan và đảo Tinian.

Lưu ý: Nếu một chuyến đi qua nhiều hơn một vùng, điểm đến xa nhất sẽ được áp dụng để tính phí bảo hiểm. Ví dụ: Nếu chuyến đi đến 2 địa điểm là Trung Quốc (Vùng 3) và Mỹ (Vùng 4) thì sẽ áp dụng mức phí cho Vùng 4.