Thông tin sản phẩm

1. Giới thiệu chung

Sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Thế nhưng, chúng ta không thể biết được rủi ro bất ngờ có thể đến bất kỳ lúc nào, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và cả kinh tế.

Gói bảo hiểm Kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ là giải pháp tài chính tuyệt vời để Khách hàng an tâm trước các rủi ro bất ngờ trong cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và kinh tế.

2. Ưu điểm sản phẩm

●      Chi phí bảo hiểm thấp, quyền lợi nhận lại cao

●      Nhiều mức bảo hiểm đa dạng phù hợp với nhu cầu khách hàng

●      Hưởng quyền lợi bảo hiểm tử vong không do nguyên nhân tai nạn

●      Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm

3. Phạm vi bảo hiểm

Các quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

●      Điều kiện A. Tử vong không phải do nguyên nhân tai nạn

●      Điều kiện B. Chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

●      Điều kiện C. Bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm điều trị nội trú tại bệnh viện hoặc phẫu thuật

Tại website www.baovietonline.com.vn, Bảo hiểm Bảo Việt chỉ cung cấp Quyền lợi Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân – Điều kiện A với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/người, tùy theo lựa chọn của Quý Khách. Chi tiết xem tại Quyền lợi bảo hiểm.

4. Đối tượng khách hàng

●      Bảo hiểm kết hợp con người phù hợp với mọi đơn vị, cá nhân, các tổ chức, cơ quan giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân, sức khỏe công nhân viên.

●      Người tham gia bảo hiểm từ 16 - 65 tuổi, tái hạn bảo hiểm đến sinh nhật năm 70 tuổi.

●      Với những bệnh nhân thương tật trên 50%, người có tiền sử bệnh thần kinh hay đang trong các giai đoạn điều trị bệnh, Bảo Việt không nhận trách nhiệm chi trả.

Lưu ý: Trường hợp một NĐBH trên cơ sở Quy tắc bảo hiểm này tham gia nhiều HĐBH khác nhau, BHBV sẽ chỉ giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo HĐBH tham gia đầu tiên. Các HĐBH tham gia sau sẽ bị hủy bỏ và hoàn lại phí sau khi đã trừ đi các khoản bồi thường phát sinh trong thời hạn bảo hiểm (nếu có).