• Tính phí
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thông tin giao hàng
  • Tóm tắt đơn hàng
Bước 1: Tính phí
Không bao gồm các xe pickup, van, mini van
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với:
- Bên thứ ba do xe ô tô gây ra;
- Hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe khách gây ra.
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với:
- Bên thứ ba do xe ô tô gây ra;
- Hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe khách gây ra.
Bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe khi xe đang tham gia giao thông
Bồi thường thiệt hại vật chất xe do:
- Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp: đâm va, lật, đổ; rơi chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;
- Các tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
- Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (bồi thường toàn bộ).
Ngoài ra Bảo Việt còn thanh toán các chi phí cần thiết, hợp lý phát sinh nhằm ngăn ngừa hạn chế tổn thất tăng thêm và đưa xe thiệt hại đến nơi sửa chữa, giám định

Tiếp tục

Thông tin đơn hàng
Sản phẩm: Bảo Hiểm Xe Ô Tô

Biển số xe:

Thời hạn bảo hiểm:

Tên chủ xe:

Phí bảo hiểm

Tổng phí thanh toán: