• Tính phí
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thông tin giao hàng
  • Tóm tắt đơn hàng
Bước 1: Tính phí
Từ   đến 
Đơn bảo hiểm chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm thanh toán phí thành công
 
 
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với:
- Bên thứ ba do xe ô tô gây ra;
- Hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe khách gây ra.
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với:
- Bên thứ ba do xe ô tô gây ra;
- Hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe khách gây ra.
Bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe khi xe đang tham gia giao thông

Tiếp tục

Thông tin đơn hàng
Sản phẩm: Bảo Hiểm Xe Ô Tô

Biển số xe:

Thời hạn bảo hiểm: 27/06/2024 - 26/06/2025

Tên chủ xe:

Phí bảo hiểm

+ Trách nhiệm dân sự bắt buộc:

Tổng phí thanh toán: