Từ 02/08/2021 - 30/09/2021
Một mùa hè đã kém đi sự sôi động khi dịch bệnh kéo đến. Để hè sang thêm niềm vui, Bảo hiểm Bảo Việt gửi tặng Quý khách hàng Chương trình ưu đãi dành riêng cho sức khỏe của bạn.
1. Tên chương trình khuyến mại: Ưu đãi hè sang – Sức khỏe ngập tràn
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 30/09/2021 
4. Chương trình áp dụng khuyến mại:
- Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia
- Bảo hiểm quốc tế Bảo Việt Intercare
5. Nội dung khuyến mại
- Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng đủ điều kiện chương trình mua sản phẩm Bảo Việt An Gia chương trình Đồng hoặc Bạc.
- Giảm trực tiếp 15% phí bảo hiểm khi khách hàng đủ điều kiện chương trình mua một trong các sản phẩm sau: Bảo Việt An Gia chương trình Vàng, Bạch Kim, Kim Cương hoặc Bảo Việt Intercare. 
- Giảm trực tiếp 20% phí bảo hiểm cho tất cả hợp đồng Bảo Việt An Gia , Bảo Việt Intercare đủ điều kiện chương trình có ngày thanh toán phí vào 09/09/2021 
6. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm (quy định tại mục 4) trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.
7. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:
7.1. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại
- Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vn 
- Không áp dụng khi tham gia bảo hiểm theo các chương trình thiết kế đặc thù qua kênh đối tác như chương trình hội viên qua bệnh viện FV, Vinmec và các chương trình bảo hiểm thiết kế đặc thù bán qua các bệnh viện, đối tác khác.
- Khách hàng lựa chọn tham gia chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bản thân, mức ưu đãi sẽ được áp dụng tùy theo chương trình bảo hiểm khách hàng lựa chọn. 
- Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 
7.2. Điều kiện áp dụng
- Các đơn bảo hiểm đã tham gia chương trình khuyến mại và hoàn tất thanh toán sẽ không được hủy đơn hoặc hoàn phí.
- Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
- Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn bảo hiểm có ngày thanh toán phí bảo hiểm, ngày cấp đơn và ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm phát sinh trong thời gian khuyến mại. 
- Chương trình khuyến mại không áp dụng kèm với các chương trình nhập mã giảm giá hoặc bất kì chương trình khuyến mãi nào khác.
7.3. Lưu ý đối với một số sản phẩm khuyến mãi
- Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Tìm hiểu thêm về sản phẩm bảo hiểm: