Từ 01/09/2021 - 30/11/2021
Nhằm tri ân khách hàng trong điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn trước những tác động của dịch bệnh, Bảo hiểm Bảo Việt gửi tặng chương trình ưu đãi giảm phí 10% đối với Bảo hiểm Ô tô tự nguyện.
1. Tên chương trình: "Chắc tay lái, vui nhận quà"
2. Phạm vi: Toàn quốc
3. Thời gian khuyến mại: 01/09/2021 - 30/11/2021 
4. Nội dung khuyến mại
- Giảm trực tiếp 10% phí Bảo hiểm ô tô tự nguyện khi khách hàng đủ điều kiện chương trình.
- Chương trình bảo hiểm ô tô tự nguyện bao gồm:
• Bảo hiểm vật chất;
• Bảo hiểm TNDS tự nguyện của chủ xe ô tô;
• Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa trên xe ô tô;
• Bảo hiểm tai nạn người trên xe.
5. Đối tượng: Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm (quy định tại mục 4) với thời hạn bảo hiểm từ 12 tháng đến 13 tháng, hiệu lực bảo hiểm bắt đầu không trước ngày 01/09/2021.
6. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:
6.1. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại
- Khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm ô tô tự nguyện tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vn  
- Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 
6.2. Điều kiện áp dụng
- Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn bảo hiểm tham gia trong thời gian khuyến mại có thời hạn bảo hiểm từ 12 tháng đến 13 tháng và hiệu lực bảo hiểm bắt đầu không trước ngày 01/09/2021.
- Chương trình khuyến mại không áp dụng kèm với các chương trình nhập mã giảm giá hoặc bất kì chương trình khuyến mãi nào khác.
6.3. Lưu ý đối với một số sản phẩm khuyến mãi
- Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.