Từ 15/02/2023 - 31/03/2023
Nhận ngay hàng nghìn quà tặng hấp dẫn với chương trình khuyến mại bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo hiểm Bảo Việt
1. Tên chương trình: ÔM ĐẦY SỨC KHOẺ - SẴN SÀNG AN TÂM
2. Thời gian khuyến mại: 15/02 – 31/03/2023
3. Chương trình khuyến mại: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, An Tâm Viện Phí, Bảo Việt K-Care, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo
4. Đối tượng áp dụng:
- Khách hàng cá nhân
- Hộ gia đình (Gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp)
5. Nội dung khuyến mại: Khách hàng cá nhân, hộ gia đình tham gia mới một trong các sản phẩm trong danh mục khuyến mại sẽ có cơ hội nhận được các quà tặng hấp dẫn từ chương trình

Quà tặng

Giá trị hợp đồng

Điều kiện

 Loa Marshall trị giá 4,500,000 VNĐ

 Từ 12,000,000 VNĐ trở lên

 30 đơn bảo hiểm đầu tiên

 Vali Lock&Lock trị giá 2,300,000 VNĐ

Từ 6,000,000 đến dưới 12,000,000 VNĐ

 100 đơn bảo hiểm đầu tiên

Cân sức khỏe Rapido trị giá 400,000 VNĐ

Từ 3,000,000 đến dưới 6,000,000 VNĐ

 300 đơn bảo hiểm đầu tiên

Ô Lock&Lock hoặc Áo mưa Rando trị giá 150,000 VNĐ

Từ 1,000,000 đến dưới 3,000,000 VNĐ

1,000 đơn bảo hiểm đầu tiên

 
6. Thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:
a. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại
- Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, An Tâm Viện Phí, Bảo Việt K-Care, và Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vn  
- Không áp dụng khi tham gia bảo hiểm theo các chương trình thiết kế đặc thù qua kênh đối tác.
- Khách hàng lựa chọn tham gia chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bản thân, quà tặng sẽ được áp dụng tùy theo chương trình bảo hiểm khách hàng lựa chọn. 
- Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Với mỗi sản phẩm, một khách hàng chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất. 
b. Điều kiện áp dụng
- Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
- Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm có ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm phát sinh trong thời gian khuyến mại.
- Chương trình không áp dụng kèm với các chương trình khuyến mãi nào khác.
- Quà tặng có thể luân chuyển giữa các nhóm trong trường hợp không sử dụng hết, điều kiện chỉ chuyển quà giá trị thấp hơn lên các nhóm hợp đồng giá trị cao hơn cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên về thời gian thanh toán phí. Không dùng quà ở các nhóm giá trị hợp đồng cao hơn cho các nhóm giá trị hợp đồng thấp hơn.
c. Lưu ý đối với một số sản phẩm khuyến mãi
- Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.