Từ 01/07/2023 - 31/08/2023
1. Tên chương trình khuyến mại: Vi vu năm châu – Chào hè rực rỡ 
2. Chương trình khuyến mại: Chương trình Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm du lịch Travel Easy, Bảo hiểm trễ chuyến bay, Bảo hiểm thiết bị điện tử.
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/8/2023
4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân/gia đình/nhóm/tổ chức tham gia sản phẩm Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm du lịch Travel Easy, Bảo hiểm trễ chuyến bay, Bảo hiểm thiết bị điện tử. 
6. Nội dung khuyến mại:
- Với mỗi hợp đồng bảo hiểm có phí từ 300,000 VNĐ trở lên, khách hàng được tặng 01 mã dự thưởng. Mã dự thưởng chính là mã hợp đồng bảo hiểm của khách hàng (VD về mã hợp đồng/mã dự thưởng: 6175981).
- Quay thưởng được tiến hành 2 tuần/1 lần. Tổng cộng toàn chương trình: 4 đợt quay thưởng.
- Lịch quay thưởng: 25/07/2023 (đợt 1), 08/08/2023 (đợt 2), 25/08/2023 (đợt 3), 08/09/2023 (đợt 4) và phát sóng trực tiếp trên fanpage BaoViet Insurance. 
- Cơ cấu giải thưởng:
 

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải/đợt quay

Tổng số giải/4 đợt quay

Thành tiền (VNĐ)

Giải Rực rỡ

Túi xách vải Canvas Kymviet

800,000

8

32

25,600,000

Giải Chào hè

Túi du lịch Sakos Balancer

1,200,000

5

20

24,000,000

Giải Vi vu

Vali kéo American Touritser Litevlo

2,000,000

2

8

16,000,000

Tổng cộng:

15

60

65,600,000

 
- Thông tin về mã dự thưởng/mã hợp đồng được thông báo đến khách hàng thông qua Giấy chứng nhận Bảo hiểm hoặc Khách hàng tra cứu trên landing page của chương trình: https://bit.ly/VivunamchauCTKM
 
Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Việt Nam: https://baovietonline.com.vn/View?productId=73
Bảo hiểm du lịch Quốc tế: https://baovietonline.com.vn/View?productId=41 
Bảo hiểm Trễ chuyến bay & bảo hiểm du lịch Travel Easy: https://baovietonline.com.vn/View?productId=BVT