20/10, SIÊU SALE 20%

Từ 16/10/2023 - 20/10/2023
 1. Tên chương trình khuyến mại: 20/10, SIÊU SALE 20%
 2. Hình thức khuyến mại: Giảm phí trực tiếp
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/10/2023 đến ngày 20/10/2023
 4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm gồm:
 • Bảo Việt An Gia
 • Bảo Việt Tâm Bình
 • Bảo Việt Intercare
 • An Tâm Viện Phí
 • Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care)
 • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm du lịch Flexi
 • Bảo hiểm Nhà tư nhân
 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Giảm trực tiếp 20% phí bảo hiểm với các hợp đồng bảo hiểm nêu tại mục 5 đáp ứng tiêu chí của chương trình.
 2. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
 • Khách hàng cá nhân, hộ gia đình (Gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo và Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.
 • Khách hàng cá nhân, hộ gia đình tham gia sản phẩm Bảo hiểm du lịch Flexi.
 • Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.
 1. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:

7.1. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại

 • Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm du lịch Flexi, và Bảo hiểm Nhà tư nhân tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baovietonline.com.vnhttps://beta.baovietonline.com.vn
 • Không áp dụng khi tham gia bảo hiểm theo các chương trình thiết kế đặc thù bán qua các bệnh viện và đối tác khác.
 • Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

7.2. Điều kiện áp dụng

 • Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
 • Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm trong thời gian từ 18/10/2023 – 20/10/2023.
 • Chương trình khuyến mại không áp dụng đồng thời với bất kì chương trình khuyến mãi nào khác.
 • Chương trình khuyến mại không áp dụng với các chương trình bảo hiểm thiết kế đặc thù bán qua các bệnh viện, đối tác.

7.3. Lưu ý đối với một số sản phẩm khuyến mãi

 • Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin chi tiết sản phẩm: