Thanh toán online, Nhận ngay ưu đãi

Từ 09/01/2018 - 28/02/2019
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 2. Hình thức khuyến mại: Tặng 15% phí bảo hiểm của các sản phẩm áp dụng khuyến mại trên website  https://baovietonline.com.vn khi khách hàng thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ của các ngân hàng sau:
  • Vietcombank
  • Techcombank
  • BIDV
  • HSBC
  • Standard Chartered
  • VPBank
  • Maritimebank
  • TPBank
  • SCB
 3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 09/01/2018 đến ngày 28/02/2019
 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Không có
 5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm được bán trên website  https://baovietonline.com.vn bao gồm:
  • Bảo hiểm vật chất xe ô tô (*)
  • Bảo Việt An Gia
  • Bảo hiểm du lịch Việt Nam
  • Bảo hiểm du lịch Quốc tế
  • Bảo Việt K-Care
  • Bảo hiểm nhà tư nhân (*)                                                                                                                  (*) Sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô và sản phẩm bảo hiểm nhà tư nhân không áp dụng chương trình khuyến mại cho chủ thẻ ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)                              
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân, bao gồm cả khách hàng mua mới và tái tục (*), đặt mua bảo hiểm trực tuyến trên website:  https://baovietonline.com.vn trong thời gian thời gian khuyến mại và có sử dụng thẻ của các ngân hàng BIDV, HSBC, Maritimebank, SCB, Standard Chartered, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VPBank để thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

(*) Chỉ áp dụng cho khách hàng tái tục với điều kiện hợp đồng gốc cũng được đặt mua trên website.

 1. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:

8.1.  Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:

Khách hàng tiến hành các bước đặt mua bảo hiểm trực tuyến  trên website https://baovietonline.com.vn:

 • Tại bước thanh toán cho đơn hàng, khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng và chọn 1 trong các ngân hàng:BIDV, HSBC, Maritimebank, Sacombank, Standard Chartered, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VPBank trong danh sách ngân hàng hỗ trợ/phát hành thẻ.
 • Sau khi hoàn tất thanh toán 100% phí bảo hiểm của đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được email thông báo đủ điều kiện để nhận quà tặng là 15% phí bảo hiểm của đơn hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiến hành các thủ tục chuyển khoản quà tặng là 15% phí bảo hiểm vào tài khoản thẻ của khách hàng sau 3-5 ngày làm việc đối với thẻ nội địa và 5-7 ngày đối với thẻ quốc tế. (Ngày làm việc từ thứ Hai đến Sáu hàng tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam)

8.2. Điều kiện áp dụng:

Khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn hàng hoàn tất đặt mua và thanh toán trực tuyến trên https://baovietonline.com.vn sử dụng các loại thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng của các ngân hàng BIDV, HSBC, Maritimebank, SCB, Standard Chartered, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VPBank

Khuyến mại giảm giá không được kết hợp với các chương trình khuyến mại khác, ngoài trừ chương trình khuyến mại cho người dùng mới và chương trình giới thiệu bạn bè.

Các đơn bảo hiểm đã được giảm phí theo chương trình và hoàn tất thanh toán sẽ không được hủy đơn hoặc hoàn phí.

8.3. Quy định khuyến mại của từng sản phẩm:

a. Bảo hiểm vật chất xe ô tô:

 • Áp dụng cho cả khách hàng tham gia mới và tái tục với điều kiện:

  • Đối với khách hàng tham gia mới: Là khách hàng có xe ô tô chưa tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm Bảo Việt.

  • Đối với khách hàng tái tục: Là khách hàng có xe ô tô đã tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm Bảo Việt và hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm cũ sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngày đặt mua bảo hiểm trực tuyến.

 • 15% phí bảo hiểm tặng sẽ được tính theo phí bảo hiểm vật chất xe sau khi xe được giám định bởi cán bộ của Bảo hiểm Bảo Việt.

b. Bảo Việt An Gia

 • Áp dụng cho cả khách hàng tham gia mới và tái tục với điều kiện:

  • Ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm không được sau quá 30 ngày kể từ ngày đặt mua bảo hiểm trực tuyến

  • Người yêu cầu bảo hiểm và người được bảo hiểm phải thỏa mãn một trong các quan hệ sau: bản thân, vợ/chồng, con, tứ thân phụ mẫu

  • Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.

 • Khi người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, người yêu cầu bảo hiểm bắt buộc phải cung cấp số hợp đồng bảo hiểm hoặc số thẻ bảo hiểm của bố hoặc mẹ và bản scan giấy khai sinh của người được bảo hiểm trong đó thông tin tên của bố/mẹ trên giấy khai sinh phải trùng với thông tin tên của người yêu cầu bảo hiểm khi đặt mua bảo hiểm trực tuyến.

c. Bảo Việt K-Care

 • Áp dụng cho cả khách hàng tham gia mới và tái tục với điều kiện

  • Ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm không được sau quá 30 ngày kể từ ngày đặt mua bảo hiểm

  • Người yêu cầu bảo hiểm và người được bảo hiểm phải thỏa mãn một trong các quan hệ sau: bản thân, vợ/chồng, con, tứ thân phụ mẫu.

 • 15% phí bảo hiểm tặng chỉ áp dụng cho hình thức thanh toán phí từng năm và cho phí bảo hiểm của năm đầu tiên.

d. Các sản phẩm khác

 • Áp dụng theo điều kiện chung của chương trình và của sản phẩm