Bảo Việt Tâm An – An tâm sống vui, sống khỏe

Từ 06/10/2019 - 08/10/2019
 1. Tên chương trình khuyến mại: “Bảo Việt Tâm An – An tâm sống vui, sống khỏe”
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà liền tay cho các Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm Bảo Việt Tâm An có mức phí trên 1 hợp đồng tối thiểu từ 2.000.000 VNĐ trở lên.  
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 10/08/2019
 5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Bảo Việt Tâm An.
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

      Khách hàng cá nhân đứng tên bên mua của các hợp đồng Bảo hiểm Tâm An của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt trong thời gian thời gian khuyến mại và đã thanh toán phí bảo hiểm cho đơn hàng.

 1. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:

7.1.  Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:

 • Khách hàng đăng ký & nộp phí bảo hiểm để tham gia sản phẩm UVL của Bảo Việt Nhân thọ và sản phẩm Bảo Việt Tâm An của Bảo hiểm Bảo Việt.
 • Tùy thuộc vào giá trị hợp đồng khách hàng tham gia đóng phí, sẽ nhận được quà tặng có giá trị tương ứng, cụ thể:

Phí của 1 HĐ

Quà tặng

2.000.000 =< Phí 1 HĐ < 4.000.000

Ô Bảo Việt

4.000.000 =< Phí 1 HĐ < 7. 000.000

Hộp đựng cơm Lock & Lock

                    Phí 1 HĐ >= 7. 000.000

Bàn là hơi nước Lock&Lock

Ghi chú: Không tính tổng giá trị của 02 Hợp đồng trở lên có cùng Bên mua bảo hiểm để quy đổi quà tặng.

7.2. Điều kiện áp dụng:

 • Khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn hàng hoàn tất thanh toán 100% phí bảo hiểm và được Bảo hiểm Bảo Việt đồng ý cấp đơn cho khách hàng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm.
 • Quà được trao cho Bên mua bảo hiểm (BMBH) người đứng tên trên hợp đồng bảo hiểm để mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm
 • Mỗi Hợp đồng chỉ nhận 1 loại quà tặng ưu đãi theo tổng giá trị hợp đồng đó quy đổi theo quy định của chương trình. Nếu khách hàng có nhiều hợp đồng thì sẽ được nhận số lượng quà tương ứng với số hợp đồng thỏa mãn điều kiện.
 • Khuyến mại tặng quà liền tay không được kết hợp với các chương trình khuyến mại khác (nếu có) của sản phẩm Bảo Việt Tâm An.
 • Các đơn bảo hiểm đã tham gia chương trình khuyến mại và hoàn tất thanh toán sẽ không được hủy đơn hoặc hoàn phí.

7.3. Lưu ý đối với sản phẩm khuyến mại:

 • Áp dụng cho khách hàng tham gia với điều kiện:
 • Ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm không được sau quá 30 ngày kể từ ngày đặt mua bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm (BMBH) và người được bảo hiểm phải thỏa mãn một trong các quan hệ với BMBH: bản thân, vợ/chồng, con phụ thuộc, tứ thân phụ mẫu, người được giám hộ hợp pháp.
 • Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
 • Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn bảo hiểm có ngày thanh toán phí bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm phát sinh trong thời gian khuyến mại.
 • Trong trường hợp nếu Khách hàng đã nhận quà tại thời điểm đóng phí, nếu sau đó đơn yêu cầu bảo hiểm của Khách hàng bị từ chối thì khách hàng có nghĩa vụ trả lại phần quà đã nhận (đảm bảo quà tặng chưa sử dụng) cho Bảo hiểm Bảo Việt, hoặc Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trừ giá trị quà tặng vào phần phí khách hàng đã nộp, còn lại sẽ gửi trả khách hàng.