Huớng dẫn sửa đổi, bổ sung/hủy hợp đồng bảo hiểm

I. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

Các trường hợp được chấp nhận sửa đổi bổ sung bảo hiểm

1. Bảo hiểm nhà tư nhân

- Thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại

- Thay đổi địa điểm được bảo hiểm

- Thay đổi số tiền bảo hiểm

- Thêm hoặc bớt phạm vi bảo hiểm

2. Bảo hiểm du lịch Flexi

Việc đăng ký thành viên của website có phải là bắt


Quy trình sửa đổi bổ sung hợp đồng

 •  

  Bước 1


  Yêu cầu sửa đổi bổ sung

 •  

  Bước 2


  Gọi tới 1900 55 88 99

 •  

  Bước 3


  Gửi hồ sơ cho Bảo Việt

 •  

  Bước 4


  Bảo Việt xử lý yêu cầu

Hồ sơ sửa đổi bổ sung hợp đồng

Hồ sơ sửa đổi bổ sung bào gồm các chứng từ sau:

- Giấy yêu cầu sửa đổi/bổ sung điền đầy đủ thông tin (theo mẫu có sẵn của Bảo Việt)

- Giấy chứng nhận bảo hiểm cũ (trường hợp đã được cấp)

- Các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh trường hợp của Quý khách thuộc đối tượng sửa đổi/bổ sung

II. Hủy bỏ hơp đồng bảo hiểm

Điều kiện hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

1. Bảo hiểm nhà tư nhân

Trong trường hợp Quý khách có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, Quý khách vui lòng thông báo bằng văn bản cho bảo việt trước 15 (mười năm) ngày kể từ ngày định chấm dứt.

Nếu hợp đồng được hai bên thỏa thuận chấm dứt thì Bảo Việt sẽ hoàn lại cho người được bảo hiểm 80% phí thời gian còn lại, trừ trường hợp thời gian hợp đồng có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm thì Bảo Việt sẽ không hoàn lại khoản phí bảo hiểm còn lại này.

2. Bảo hiểm du lịch Flexi

Việc đăng ký thành viên của website có phải là bắt buộc


Quy trình sửa đổi bổ sung hợp đồng

 •  

  Bước 1


  Yêu cầu sửa đổi bổ sung

 •  

  Bước 2


  Gọi tới 1900 55 88 99

 •  

  Bước 3


  Gửi hồ sơ cho Bảo Việt

 •  

  Bước 4


  Bảo Việt xử lý yêu cầu

Hồ sơ hủy bỏ hợp đồng

Hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bao gồm các chứng từ sau:

- Giấy yêu cầu sửa đổi/bổ sung điền đầy đủ thông tin (theo mẫu có sẵn của Bảo Việt)

- Giấy chứng nhận bảo hiểm cũ (trường hợp đã được cấp)

- Các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh trường hợp của Quý khách thuộc đối tượng sửa đổi/bổ sung

III. Nơi tiếp nhận hồ sơ sửa đổi bổ sung.hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

Quý khách có thể gửi hồ sơ yêu cầu sửa đổi bổ sung/hủy hợp đồng bảo hiểm đến Công ty thành viên nơi cấp bảo hiểm hoặc Phòng bảo hiểm phục vụ khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt nơi gần nhất.

IV. Đầu mối tư vấn, hỗ trợ sửa đổi bổ sung/hủy bỏ hợp đồng

Trường hợp Quý khách có nhu cầu sửa đổi, bổ sung/hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách có thể liên hệ với một trong các đầu mối sau của Bảo Việt để được hướng dẫn giải quyết:

- Liên hệ đến Trung tâm dịch vụ khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt theo hotline 1900 55 88 99 hoặc email: InsuranceHelp@baoviet.com.vn

- Đăng nhập vào website www.baovietonline.com.vn để tìm hiểu thông tin hướng dẫn thủ tục sửa đổi/bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.