Câu hỏi thường gặp Bảo hiểm Tai nạn con người

Người được bảo hiểm (NĐBH) bảo hiểm Tai nạn con người (TNCN) là ai?

BHBV nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến tối đa 70 tuổi.

Những người nào không thuộc đối tượng bảo hiểm theo sản phẩm này?

BHBV không nhận bảo hiểm theo sản phẩm này cho những đối tượng sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Tôi có thể mua bảo hiểm TNCN với hiệu lực dưới 01 năm hoặc trên 01 năm được không?

Có. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với BHBV để mua bảo hiểm TNCN với hiệu lực dưới 01 năm hoặc trên 01 năm.

Tôi có phải điền mẫu hay khai báo thông tin gì khi tham gia bảo hiểm không?

Quý khách phải điền thông tin vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH) và ký xác nhận. Quý khách cần kê khai các thông tin một cách trung thực và đầy đủ nhất, tuyệt đối không để người khác kê khai và/hoặc ký thay (trường hợp mua hàng trực tuyến, thông tin Quý khách kê khai trên trang Web của BHBV được thay cho GYCBH).

Một người có thể tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm TNCN cùng một lúc được không?

Quý khách có thể cùng một lúc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm TNCN với điều kiện tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng không vượt quá 100 triệu đồng/ người/ vụ.

Tôi có thể được bảo hiểm ở đâu?

Quý khách được bảo hiểm ở mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam.

Tôi có thể được bảo hiểm những quyền lợi nào?

Quý khách được bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn hoặc do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

- Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BHBV trả toàn bộ số tiền bảo.

- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:

+ Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm <= 30.000.000 đồng: BHBV trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

+ Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm > 30.000.000 đồng: BHBV thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo chỉ định của Bác sỹ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH/ ngày, tối đa 180 ngày/ năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

Khi nào thì Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực?

Hợp đồng có hiệu lực kể từ Ngày bắt đầu bảo hiểm được ghi trên hợp đồng bảo hiểm. Thông thường đó là ngày Quý khách hoàn tất việc kê khai yêu cầu bảo hiểm và nộp đầy đủ phí bảo hiểm.

Trường hợp tai nạn xảy ra trước hiệu lực bảo hiểm nhưng những chi phí phát sinh trong thời hạn bảo hiẻm thì có được chi trả không?

Không. Đơn bảo hiểm này chỉ bảo hiểm cho những tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Tôi cần làm vì để thay đổi nội dung hợp đồng bảo hiểm KHCN?

Quý khách cần phải thông báo trước và được sự chấp thuận của Bảo Việt, ví dụ như thay đổi số điện thoại, địa chỉ, số CMND, chấm dứt HĐBH…

Bộ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm cần có những giấy tờ gì?

Bộ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm cần có:

- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).

- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

- Các chứng từ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc, hóa đơn thanh toán chi phí y tế...

- Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

Bản sao giấy tờ trong bộ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm có được chấp nhận là tài liệu chứng minh khiếu nại hợp lệ không?

Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp có thể là bản sao nhưng Quý khách phải cung cấp bản chính để BHBV kiểm tra, đối chiếu khi được yêu cầu.

Tôi có thể gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm của mình bằng cách nào?

Quý khách có thể gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Công ty BHBV.

Có quy định gì về thời gian nộp hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm không? Trường hợp nộp hồ sơ sau thời gian quy định có được thanh toán bảo hiểm không?

Khi yêu cầu BHBV trả tiền bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc tử vong. BHBV sẽ không giải quyết cho những trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm sau thời gian quy định.

Thời gian để giải quyết khiếu nại bồi thường là bao lâu?

Yêu cầu trả tiền bảo hiểm của Quý khách sẽ được BHBV giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần xác minh, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách đề nghị bổ sung hoặc phối hợp làm rõ.

Tôi có thể liên lạc với ai để biết được tiến độ giải quyết khiếu nại của mình?

Quý khách có thể liên hệ với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt hoặc Công ty bảo hiểm thành viên theo thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/ giấy biên nhận hồ sơ bồi thường.

Ai là người được nhận tiền bảo hiểm?

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm được chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Người được bảo hiểm.

- Người thụ hưởng được chỉ định;

- Người thừa kế theo pháp luật của NĐBH trong trường hợp không có Người thụ hưởng được chỉ định.

- Người được ủy quyền

Làm thế nào để tôi có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và lấy lại phí bảo hiểm của mình?

Quý khách có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo cho BHBV bằng văn bản trước 30 ngày, BHBV sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại đã nộp phí với điều kiện đến thời điểm đó, Hợp đồng bảo hiểm chưa có yêu cầu bồi thường nào được BHBV chấp nhận chi trả.

Tôi có thể chấm dứt bảo hiểm cho một hoặc một số NĐBH trong hợp đồng bảo hiểm được không? Tôi phải làm gì và có được lấy lại phí bảo hiểm không?

Quý khách có thể yêu cầu giảm bớt số NĐBH bằng cách thông báo cho Bảo Việt bằng văn bản trước 30 ngày, BHBV sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại đã nộp phí của (những) NĐBH được chấm dứt hiệu lực bảo hiểm với điều kiện đến thời điểm đó, (những) NĐBH được yêu cầu chấm dứt bảo hiểm chưa có yêu cầu bồi thường nào được BHBV chấp nhận chi trả.

Phí bảo hiểm được định ra trên cơ sở nào?

Phí bảo hiểm được xác định dựa trên số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm của NĐBH tại thời điểm đăng ký tham gia.

Khi tái tục bảo hiểm, phí bảo hiểm của tôi có bị thay đổi không?

Không. Phí bảo hiểm không bị thay đổi khi tái tục hợp đồng bảo hiểm.